Dr. Mayukh Mahanayak Email: mahanayakmayukh@gmail.com
Dr. Mahanta Kr. Barman ###
Dr. Parimal Das ###
Dr. Shyamal Ch. Sarkar ###
Dr. Sujan Baishya ###
Dr. Jyotirmoy Das ###
Dr. Rofiqul Islam Anowar ###
Dr. Babul Sarkar ###
Dr. Sukhendu Mahanayak ###
Dr. Baharul Islam ###
Dr. Dharani Kalita ###
Dr. Dilip Deka ###
Dr. Dilip Kumar Sarma ###
Dr. Anal Kumar Bharadwaaj ###
Dr. Jyotish Adhikari ###
Dr. M.Kamaluddin Zameer ###
Dr. Madhab Chandra Barman ###
Dr. Nabin Chandra Baishya ###
Dr. Rajani Kanta Kshetri ###
Dr. Samsul Houqe ###
Dr. Subhas Pandit ###
Dr. Haren Banerjee ###
Dr. Balicharan Brahma ###
Dr. Bankim Kr Barkakati ###
Dr. Biren Barman ###
Dr. Birendra Nath Deka ###
Dr. Basanta Barman ###
Dr. Mukul Banerjee ###
Dr. Tilak Ch. Barman ###
Dr. Utpal Ch. Barman ###
Dr. Faruque Abdullah ###
Dr. Bhumi Dhar Pathak ###
Dr. Dhiraj Kalita ###
Dr. Jamuna Devnath ###
Dr. Mithun Choudhury ###
Dr. Bibek Bhattacharjee ###
Dr. Dhiraj Kumar Sarma ###
Dr. Dipankar Roy ###
Dr. Girish Sarma ###
Dr. Narayan sarkar ###
Dr. Paresh Ch. Sarma ###
Dr. Suchindra Kumar Das ###
Dr. Babul Ch. Deka ###
DR. Girindra Nath Bhagabati ###
Dr. Hiranya Kumar Sarma ###
Dr. Sachindra Baishya ###
Dr. Jatin Kalita ###
Dr. John Kumar Sarma ###
Dr. Kamaruddin Ahmed ###
Dr. Harendra Chakrabarty ###
Dr. Narabahadur Bhujel ###
Dr. Biresh Bhagabati ###
Dr. Chakreswar Barman ###
Dr. Makibar Rahman ###
Dr. Amarendra Biswas ###
Dr. Arun Chandra Mahatoo ###
Dr. Ashraful Islam ###
Dr. Jayanta Boro ###
Dr. Moinul Haque ###
Dr. Nipan Baruah ###
Dr. Nareshwar Sarma ###
Dr. Pradyut Kr. Das ###
Dr. Raju Brahma ###
Dr. Sirajul Islam ###
Dr. Tarendra Nath Basumatary ###